Saunat

Aito

Aito - Saunan hirsikehikko 11 m²

 

Helli

Helli - Rantasaunan hirsikehikko 11 m²

 

Satu

Satu - Saunatuvan hirsikehikko 22,5 m²

 

Aatos

Aatos - Puplettisaunan hirsikehikko 36 m²

 

Kaino

Kaino - Saunantuvan hirsikehikko 22,3 m²

 

Rento

Rento - ranta tai pihasauna